VÆKST


Det handler i høj grad om at bevare sammenhængen mellem land og by. Sikre at det fortsat er attraktivt at være bosiddende i alle egne af kommunen – og ikke koble nogle af udviklingen.

Herunder er udbygning af et hurtigt, stabilt og prismæssigt godt bredbåndsnet et vigtigt element.

Også mobiliteten og vores infrastruktur skal være på plads, og her er Nordfyn en stor geografisk kommune. Nordfyn skal være bedre forbundet - også for cyklister.

Det skal fortsat være muligt at komme rundt på Nordfyn, og det skal også fortsat være muligt at passe skole og job ved hjælp af kollektiv trafik. Vores teletaxa-ordning et vigtigt element, der reelt gør det muligt at anvende den kollektive trafik i hele kommunen.

Venstre vil bakke op om samarbejde og udvikling i lokalområderne, f.eks. hvis landsbyer - både alene og sammen med andre mindre landsbyer - går sammen, for at gøre områderne mere attraktive for beboerne og tilflyttere.  

Overordnet set er der en positiv bevægelse i den fynske erhvervsvenlighed, og Nordfyns kommune går frem med 11. pladser til en samlet placering som nr. 48 på listen over Lokalt Erhvervsklima.


venstre vil arbejde for:

  • at bakke op om udviklingen af lokalområder
  • at udbygge vores cykelstier, samt etablere nye
  • at udrulning af bredbånd fortsætter
  • at fastholde vores teletaxa-ordning
  • at udbyde attraktivt beliggende byggegrunde til en fornuftig pris
  • at bruge rammerne i forhold til planloven videst muligt