Organisationen


Som medlem af Venstre er man knyttet til en lokal vælgerforening i forhold til sin bopæl.

Venstre i Nordfyns Kommune har i alt 5 vælgerforeninger, fordelt rundt om i hele kommune, som er organiseret i Kommuneforeningen.

Kommuneforeningens lokalforeninger har tilsammen ca. 500 medlemmer og er således godt funderet og er en vigtig del af det lokale demokrati.

Som medlem af Venstre kan man virkelig få indflydelse på de politiske beslutninger, der får betydning for ens eget lokalområde.

Øverste myndighed i Kommuneforeningen er Generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned.

Kommuneforeningen er en del af Middelfart valgkreds, en valgkreds der består af Nordfyns Kommune og Middelfart Kommune.

Kommuneforeningen er også en del af Regionsbestyrelsen i Region Syddanmark, som består af det tidligere Fyns, Sønderjyllands, Ribe og halvdelen af Vejle amter.

Kommuneforeningens formand er medlem af Venstres Hovedbestyrelse. 

Kredsbestyrelse

Venstre 6. september 2021


Ole Hansen

Næstformand & kasser
E-mail: [email protected]
Telefon: 20 12 20 52

Sømarksvej 18
5471 Søndersø


LÆS MERE

Historie


Venstres historie går helt tilbage til før 1848, hvor demokratiet opstod med de 3 politiske grupper Venstre, Centrum og Højre.

Venstres gruppe var den eneste gruppe, der på daværende tidspunkt var organiseret, og i 1870 dannedes Det forenede Venstre.

De var liberale, der ligesom os, slutter op omkring det parti vi i dag kender som Venstre - Danmarks liberale Parti.

Du kan læse om hele Venstres historie på:

LÆS MERE