Historie


Venstres historie går helt tilbage til før 1848, hvor demokratiet opstod med de 3 politiske grupper Venstre, Centrum og Højre.

Venstres gruppe var den eneste gruppe, der på daværende tidspunkt var organiseret, og i 1870 dannedes Det forenede Venstre.

De var liberale, der ligesom os, slutter op omkring det parti vi i dag kender som Venstre - Danmarks liberale Parti.

Du kan læse om hele Venstres historie på: » www.venstre.dk

Historien bag Venstre i Nordfyns Kommune er kort, og baggrunden for den nye kommuneorganisation er Kommunalreformen, der trådte i kraft d. 1. jan. 2007, hvor de 3 kommuner Bogense, Otterup og Søndersø blev lagt sammen til én.

I juli måned 2003 blev det første møde mellem formændene for de 3 kommuneorganisationer afholdt, og her enedes man om at anbefale, at man så hurtigt som muligt, fik sammenlagt de 3 Kommuneorganisationer til én.

Dette skete så på en stiftende generalforsamling d. 17. november 2004, hvor Venstres medlemmer dannede den nye kommuneorganisation, som i første omgang kom til at hedde Venstre i Bogense Otterup Søndersø kommune, idet den nye kommunes navn på daværende tidspunkt ikke var indstillet af de 3 kommunalbestyrelser og vedtaget i Indenrigsministeriet.

Efter indstilling af Kommunalbestyrelserne fra Bogense, Søndersø og Otterup blev navnet på den nye kommune " Bogense". Derfor navnet "Venstre i Bogense Kommune".

I den nye Kommunalbestyrelse var der flertal for en folkeafstemning om den nye kommunes navn. Derfor stemte man om de 2 navne: Bogense og Nordfyns Kommune. Der var flertal for Nordfyns Kommune, derfor er navnet i dag "Venstre i Nordfyns Kommune".

Ved en vedtægtsændring vedtaget på Landsmødet 2006 er vi blevet en Kommuneforening, hvis medlemmer kommer fra et antal vælgerforeninger.

Siden starten er der nedlagt 2 vælgerforeninger: Hasmark - Norup og Ore i 2007.

I 2008 blev Lunde og Hjadstrup blevet lagt sammen.

I 2015 blev Otterup, Krogsbølle, Lunde-Hjadstrup, Skeby og Skamby lagt sammen til Otterup & Omegns Venstre Vælgerforening.

I 2016 blev Veflinge, Særslev og Hårslev lagt sammen.