Uddannelse


I Venstre ønsker vi sammenhængskraft, og at det skal være attraktivt at bosætte sig i hele kommunen.

I Venstre ønsker vi fortsat at sikre og højne fagligheden og kvalitet i det Nordfynske skolevæsen og daginstitutionsmiljø.

I Venstre ønsker vi at bevare de nuværende skole- og daginstitutionsdistrikter, hvor placeringen decentralt af skoler og daginstitutioner er besluttet ud fra et økonomisk, pædagogisk og geografisk perspektiv. Venstre ønsker at inddrage skolebestyrelser, lokalråd og borgere i en reel dialog omkring skole- og daginstitutioner.

I Venstre ønsker vi at skabe og udvikle faglige, dygtige og robuste børn, hvor vi stiller krav og udfordrer både menneskeligt, fagligt og socialt ud fra deres potentiale, så de udvikles og trives bedst muligt.

I Venstre ønsker vi at arbejde for et attraktivt, højt uddannelsesniveau, så vi sikrer, at flest mulige unge mennesker kommer videre på en ungdoms- og videregående uddannelse.

I Venstre ønsker vi at styrke den tidlig indsats i hjemmet og daginstitutionsmiljøet, så vi sikrer børns trivsel og udvikling bedst muligt.

Venstre vil tilbyde det frie valg på børnepasningsområdet. Børnepasning skal fortsat tilbydes i alle seks distrikter med mulighed for valg mellem dagpleje/vuggestue og daginstitutioner/landsbyordninger.

I venstre ser vi positivt på privat pasning, hvor man kan få tilskud til pasning af eget barn/børn. I Nordfyns kommune er der etableret en del private dagplejere/børnehuse, hvilket vi i Venstre ser som et godt supplement til de kommunale tilbud.

Venstre støtter Nordfyns Musikskole, da vi finder det vigtigt, at børn og unge mennesker på Nordfyn får mulighed for at blive aktive udøvere i musik- og kulturlivet.


venstre vil arbejde for:

  • at styrke daginstitutionsmiljøet og folkeskolen
  • at skabe og udvikle faglige, dygtige og robuste børn så de trives bedst muligt
  • at højne det faglige niveau
  • at vores børn og unge trives i daginstitution og skole
  • at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
  • at vi har bæredygtige og velfungerende enheder
  • at styrke den decentrale ledelse og øget styring via brugerbestyrelser
  • tidlig indsats i hjemmet og daginstitutionsmiljøet