Søndersø


Trine Rumann

Formand
Email: [email protected]

Telefon: 20 11 76 76
Adresse: Folehaven 11, 5471 Søndersø


Næstformand
Thomas Asbjørn Nielsen

Kasserer
Jesper Vork Nielsen

Sekretær
Gitte Kristiansen

Øvrige medlemmer
Allan Kristiansen

Brian Korsgaard


Lisbeth Korsgaard

Martin Jensen

Trine Runmann

Flemming Knudsen

Helle Brunse