Søndersø


Trine Rumann

Formand
Email: [email protected]

Telefon: 20 11 76 76
Adresse: Folehaven 11, 5471 Søndersø


Næstformand
Thomas Asbjørn Nielsen

Kasserer
Jesper Vork Nielsen

Sekretær
Gitte Kristiansen

Øvrige medlemmer
Allan Kristiansen

Brian Korsgaard


Lisbeth Korsgaard

Martin Jensen

Robin Birch

Helle Brunse