Kultur & Fritid


En væsentlig parameter i en velfungerende kommune er vores fritidstilbud. Det er vigtigt at sikre et rigt og varieret foreningsliv med optimale rammer både for bredde- og eliteidrætten.

Det er fortsat Venstres holdning, at vi vil gøre det lettere og mere attraktivt at være frivillig leder i kommunen.

I Venstre ønsker vi at videreføre den store anlægsinvestering, der er reserveret i "hal-strategien", hvor alle kommunens haller bliver besøgt for vedligeholdelse og evt. udbygning. En plan der er godt i gang, og som gavner hele kommunen.

I Venstre ønsker vi fortsat at arbejde for og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab. I Venstre vil vi implementere og udmønte politikken for det aktive medborgerskab 2017-2021 ”VI gør det – sammen”.

Nordfyns Kommune er en sundhedskommune. I Venstre har vi de seneste år bakket dette op ved indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere på idrætsområdet. Vi har et ønske om at hjælpe foreningerne med at aktivere både børn og voksne og meget gerne i en kombination af idræt og sundhed.


venstre vil arbejde for:

  • at udmønte en ambitiøs halstrategi
  • at støtte initiativer der enten promoverer Nordfyn og/eller er til glæde for mange
  • at støtte klubberne i at aktivere både børn og voksne medlemmer
  • at fortsætte arbejdet omkring kulturarven
  • at vi bringer vores biblioteks- og borgerservice tættere på borgerne
  • at vi etablerer flere multibaner sammen med idrætsklubberne
  • at sikre det aktive medborgerskab
  • at vi fortsat samarbejder med eksterne partnere inden for idræt og sundhed.