Erhverv & Turisme


I Venstre har vi gjort en synlig og effektiv erhvervsindsats til et kendetegn. Det er et stærkt kendetegn at have, og noget som vi i den grad skal værne om. Indsatsen er værdsat, men den skal fortsat udbygges.Lufthavnen har været genstand for stor bevågenhed.I Venstre vil vi gerne støtte rute- og charterflyvning i samspil med udviklingen af H. C. Andersen Airport som et nationalt og international dronecenter.

Produktionen af lokale fødevarer er vigtig på Nordfyn – en produktion vi gerne vil støtte til vækst.

Turismen fylder meget - også rent indtjenings-mæssigt. Omsætningen er ca. 250 millioner kr. om året, og der regnes med, at ca. 450 mennesker i kommunen er beskæftiget indenfor turismerelaterede helårsjob.

I Venstre ønsker vi at styrke det arbejde der gøres for at tiltrække f.eks. lystfiskeri, cykelturisme, friluftsliv osv.

Turismens omsætning og vores egne lokale borgeres omsætning er samlet set med til at bevare et varieret butiksliv, hvilket også er en væsentlig parameter, når vi taler bosætning.


Venstre vil arbejde for:

  • at vi fortsat brander Nordfyn for at tiltrække turister og bosætning
  • at Taskforce Erhverv fastholdes for at sikre hurtig sagsbehandling
  • at støtte etablering af shelterpladser rundt på Nordfyn
  • at vi styrker Nordfyns Erhverv og Turisme til at hjælpe de små virksomheder og iværksætterne