Sundhed


I Venstre vil sikre tryghed og velfærd til kommunens borgere ved at sætte et endnu større fokus på sundhed og tidlig opsporing.

Vi vil sikre, at vi skaber og udvikler de bedste rammer og tilbud til vores borgere med udgangspunkt i en rehabiliterende indsats med forebyggelse og sundhedsfremme.

I Venstre har vi haft et stort fokus på hele vores ældreområde, og der er sket markante forbedringer. 

I 2016 blev vi det første demensvenlige byråd i Danmark, samtidig har vi nu en samarbejdsaftale med Alzheimerforeningen, hvor vi skal sikre hinanden, at vi deler viden og rådgivning, samtidig skal vi som kommune sikre de rette kompetencer til vores medarbejder. Den gode udvikling indenfor vores ældreområde ønsker vi i Venstre at fortsætte. Vi vil støtte op om borgerens værdighed og livskvalitet, og samtidig sikrer os, at vi giver den rette støtte til de pårørende.

Der bliver flere og flere ældre, og antallet, der føler sig ensomme, kan derfor stige. Vi vil i Venstre arbejde på at få lavet indsatser, der kan forebygge ensomhed i samarbejde med vores frivillige foreninger og på tværs i vores organisation.

Det skal være let for alle at træffe det sunde valg. Venstre vil derfor sikre, at der bliver tænkt tilgængelighed og brugervenlighed ind i alle vores byggeprojekter. 


venstre vil arbejde for:

  • at sikre tilgængelighed for vores handicappede og ældre borgere i det offentlige rum
  • at styrke arbejdet for en mere demensvenlig kommune
  • at reducere vores dokumentation, så vi i stedet kan bruge tiden hos den enkelte borger
  • at forebygge ensomhed
  • at styrke vores psykiatriområde
  • at investere i velfærdsteknologi, for at frigøre varme hænder til vores borgere